DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení občané - zákazníci,

Je smutnou skutečností, že jsou legálně na trhu již řadu let „firmy“, které používají k reklamě a působení na zákazníky buď účelově zmanipulované či zavádějící argumenty nebo uvádí zákazníka v omyl!

Tyto subjekty používají ke své činnosti letáky s nabídkou podomního prodeje.

Informace obsažené v letácích a na stránkách některých subjektů jsou účelově neúplné, nabízené produkty buď nemají platné certifikáty průlomových zkoušek dle ČSN EN 1627:2012 a příslušnou RC třídu nebo jsou nedohledatelné a také značně předražené.

Nejpodstatnější je ovšem způsob, jakým tyto subjekty provádí svoji činnost! V žádném případě se kvalitní mechanické zabezpečení bytu, majetku, domu neprovádí na chodbě mezi dveřmi prostřednictvím podomního prodejce!

Proto doporučujeme všem občanům České Republiky, NEREAGUJTE NA TYTO VÝZVY, NEKONTAKTUJTE OSOBY UVEDENÉ NA TĚCHTO LETÁCÍCH! Nepodlehněte tlaku, který na vás mezi dveřmi vyvíjí. Nejedná se seriozní činnost.

V nařízení obce Frýdku-Místku č. 1/2004 Tržní řád, je zakázán podmní prodej. V případě, že se ve vašem domě nebo jeho okolí objeví letáky nabízející domovní prodej, můžete kontaktovat policii ČR s tím, že daná firma porušuje výše zmíněné nařízení.


Zpět